Vizyondan Eyleme 16-17 Kasım 2005 14. Ulusal Kalite Kongresi   İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Vizyondan Eyleme
Ulusal Kalite Kongresi’nde her yıl, kuruluşlarımızın rekabet güçlerine katkıda  bulunacak bir tema, düşünceye kalite getirerek, karar alıcılar ile fikir önderlerinin  yönetim alanındaki bilgi ve yetkinliklerini artıracak biçimde, uygulayıcılara güncel  kavramları aktararak, kongre öncesi, sırası ve sonrasında gündem oluşturarak ele alınmaktadır. “Vizyondan Eyleme”  Şüphesiz, vizyona ulaşma çabası bir değişim sürecidir; sürecin çıktısı ise uyum,  varlığını sürdürmek, gelişmek ve büyümek, ya da uyumsuzluk ve yokoluştur. Düşünceyi eyleme dönüştüren bireyin yaratıcılığı, yeteneği ve kapasitesi nasıl  artırılır? Bunun için bireyi toplumsal ve kuruluşlar düzleminde etkileyen kültür,  eğitim, teknoloji, kitlesel iletişim, Sivil Toplum Kuruluşları gibi mekanizmalar ve  stratejik planlama, problem çözme gibi teknikler etkin şekilde nasıl kullanılabilir? Kongre'de cevabını arayacağımız bu ve benzeri sorulardan hareketle şu tespiti yapabiliriz: Başarı, bir  sihirbazın çubuğunda değil, bizim “vizyonu eyleme dönüştürme” yetkinliğimizdedir.  
14. Ulusal Kalite Kongresi Programı için lütfen tıklayınız